tietopankki

hammasongelmia ja niiden syitä

Poskihampaat

• Hammaspiikit (yleensä yläleuassa posken puolella ja alaleuassa kielenpuolella).
• Väärä purentapinnan kulma, ns. leikkaava tai saksipurenta

Hammaspiikit syntyvät, koska alaleuka ei tee tarpeeksi laajaa sivuttaisliikettä, joka kattaisi koko hampaiden leveyden. Ns. saksipurenta on erittäin pitkälle edenneiden hammaspiikkien äärimmäinen muoto, joka syntyy, kun hevonen jostain syystä pureskelee vain toisella puolella. Hammaspiikit vahingoittavat kieltä ja poskien sisäpintaa. Lisäksi kuolaimet ja suitsien leukaremmit puristavat posket vasten piikkejä ja aiheuttavat hevoselle suunnatonta kipua.


• Koukut ensimmäisissä ja viimeisissä poskihampaissa.
• Rampit

Hammaskoukut ja rampit juontavat juurensa hevosen kallon ja poskihammasrivistöjen rakenteesta. Ne estävät hevosen alaleuan edestakaista (anterior-posterior) liikettä. Kun hevonen joustaa niskasta ja liikuttaa leukaansa kohti rintaa hevosen alaleuka liukuu hieman eteenpäin (anterior). Kun taas hevonen nostaa turpansa kohti taivasta, alaleuka liikkuu taaksepäin (posterior). AP-liike on välttämätöntä hevosen kulkiessa peräänannossa ja jos hevosella on hammaskoukkuja tai ramppeja, sillä ei pysty suorittamaan kunnollista kokoamista.

• Ns. aallot
• Portaat
• Korostuneet poikittaisharjanteet (excessive transverse ridging eli ETR)

Nämä ovat ali- tai ylikuluneita joko yksittäisiä tai koko hammasrivistön käsittäviä hampaita tai hampaiden kohtia ja syntyvät, koska ylä- ja alahammasrivistössä olevat hammasparit eivät jostain syystä kohtaa toisiaan muiden hampaiden kanssa samassa tasossa. Nämä ongelmat voivat alkaa kehittymään jo maitohampaiden vaihtuessa, jos vastakkaisten hampaiden maitohampaat eivät irtoakaan samaan aikaan. Tästä syystä on hyvin tärkeää, että varsan hampaat hoidetaan puolivuosittain sen ollessa 2,5 – 4,5 -vuotias.

• Hampaiden siirtyminen

Esimerkiksi irtoamattomat tai liian pitkään pysyvän hampaan päällä olleet maitohampaat aiheuttavat hampaiden siirtymistä muun hammasrivistön suhteen.

• Hampaiden väliset raot eli niin sanotut diastemat

Diastemoja syntyy monista syistä, kuten esimerkiksi, jos hampaat kasvavat jostain syystä vinoon tai liian pitkiksi kasvaneet hampaat tai hampaiden kohdat pakottavat vastakkaisen hampaan vinoon.


Etuhampaat

• Liian pitkät etuhampaat

Etuhampaiden tehtävänä on katkaista ruoho maasta ja koska kaikki hevoset eivät laidunna edes kesäisin, etuhampaisiin ei kohdistu riittävästi kulumista ja hampaat pääsevät kasvamaan liian pitkiksi. Myös vastakkaisen etuhampaan puuttuminen aiheuttaa liiallista hampaan kasvua. On jopa mahdollista, että etuhampaat ovat niin pitkät, etteivät poskihampaat tavoita toisiaan ja hevonen ei pysty juurikaan hienontamaan ravintoa.

• Väärä purentapintojen linja (vino, naurava, irvistävä).
• Väärä purentapintojen kulma

Jos poskihampaissa on vikaa, hevonen muuttaa pureskelutapojaan, mistä aiheutuu myös etuhampaiden linjan ja kulman muuttumista.

• Yli- tai alipurenta

Nämä ovat perinnöllisiä ongelmia, joita voidaan jossain määrin korjata, jos hoito aloitetaan hyvissä ajoin.


Sudenhampaat

Poistettuja sudenhampaita.

• Puhjennut sudenhammas
• Sudenhammas tuntuu limakalvon alla, mutta ei ole puhjennut
• Sudenhammas on väärässä kohden

Sudenhampaat ovat jäänne hevosen evoluutiosta eikä niillä ole merkitystä ravinnon pureskelun kannalta. Suurimmalle osalle hevosista puhkeaa sudenhampaat yläleukaan, vain hyvin harvoille alaleukaan. Ne aiheuttavat kipua kaikille kuolaimia käyttäville hevosille ja ne on poistettava.

HUOM! Sudenhampaiden poisto on rutiinitoimenpide ja kaikilta kuolaimia käyttäviltä hevosilta on syytä poistaa sudenhampaat ennen kuin hevosta ruvetaan opettamaan!

Kulmahampaat

• Liian pitkät ja terävät kulmahampaat

Koska kulmahampaat eivät ole samanlaisessa kontaktissa kuin etu- ja poskihampaat, ne eivät myöskään kulu samalla tavalla. Tästä syystä kulmahampaat voivat kasvaa liian pitkiksi ja teräväksi, jolloin ne voivat rikkoa suun limakalvoja tai kielen.

Voimakas hammaskivimuodostuma kulmahampaassa

• Hammaskivi

Hammaskiveä muodostuu syljen ja suun bakteerien aineenvaihdunnan yhteisvaikutuksesta. Hammaskiven poisto on rutiinitoimenpide ja suoritetaan tarvittaessa normaalin raspauksen yhteydessä. Poistamaton hammaskivi voi aiheuttaa ientulehduksen.

• Limakalvon alla oleva, puhkeamaton kulmahammas


Suuontelo ja hampaat yleisesti

• Tulehdukset, kuten periodontiitti tai pulpiitti

Periodontiitin suurin aiheuttaja on hampaiden väliset raot eli diastemat. Pulpiitti aiheutuu pulpan eli ydinontelon paljastumisesta.

• Haavat ja haavaumat

Haavoja aiheutuu esimerkiksi terävistä hampaista, vierasesineistä tai kasveista.

• Liialliset tai puuttuvat hampaat

Nämä ovat useimmiten synnynnäisiä vikoja.

• Karies eli hammasmätä eli hampaiden reikiintyminen

Myös hevosen hampaat voivat reikiintyä. Syntymekanismi on samanlainen kuin ihmisellä eli tietyt hampaan pinnalla elävät bakteerit tuottavat sokereista happamia aineenvaihduntatuotteita, jotka syövyttävät hampaan kudoksia. Jos syöpyminen jatkuu riittävän kauan, reiän kautta bakteerit voivat päästä hampaan ydinonteloon ja sitä kautta verenkiertoon.

• Luunmuutokset

Luu on kovaa, mutta joustavaa materiaalia. Jos siihen kohdistetaan riittävän kauan painetta, esimerkiksi huomattavan ETR:n tai portaan muodossa, luu mukautuu ja yrittää lievittää painetta.

Maitohampaat

Irtoamaton etumaitohammas.

• Epäsäännöllinen hampaidenvaihto
• Irtoamattomat maitohampaat

Jos maitohampaat eivät irtoa säännöllisesti ja yhtä aikaa vastakkaisista hampaista, hevoselle syntyy helposti porras- tai aaltopurenta. Irtoamattomat maitohampaat aiheuttavat muun muassa pysyvien hampaiden epämuodostumia ja vinoon kasvamisia. Maitohampaat vaihtuvat varsan ollessa noin 2,5 – 4,5 vuotias, jolloin kaksi kertaa vuodessa tehtävä hampaiden tarkastus on välttämätön.